Dokončení prvního podzemního podlaží

Stavba pokračuje podle plánu. Aktuálně již probíhá bednění stropu 1PP a termín betonáže stropu máme v diáři na 20.12.2021