Stavební povolení

Stavební povolení nabylo právní moci